Ignacy Łukasiewicz

Ignacy Łukasiewicz

Ignacy Łukasiewicz urodził się w 1822 roku w Zadusznikach (powiat mielecki), w szlacheckiej rodzinie inteligenckiej pochodzenia ormiańskiego.
polski farmaceuta i przedsiębiorca, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie, z zainteresowania chemik i fizyk; rewolucjonista i działacz niepodległościowy. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Łada.

Jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści jakie daje ropa naftowa. Bardzo sprawny organizator, z czasem dorobił się na ropie naftowej dużego majątku. Był również wielkim społecznikiem. Propagował zakładanie sądów, budowę dróg i mostów, szkół, szpitali itd., finansując wiele inicjatyw z własnej kieszeni, walczył z biedą i alkoholizmem w regionie, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. Dążył do rozwoju rodzącego się tam przemysłu naftowego, nie skupiając go całkowicie w swoich rękach, lecz namawiając i pomagając w tworzeniu również innych firm.

Franciszek Kępa

Franciszek Kępa – ur. w 1892 r., w Sobowie, do służby w Legionach zgłosił się w Zadusznikach 2.09.1914 r., kowal, syn Jana i Heleny, rodzeństwo: brat Józef (zginął w czasie I wojny światowej) i siostra Franciszka. Wybrał jako ochotnik służbę w kawalerii (konia nie miał), na front został skierowany 2.09.1914 r., 13.09.1914 r. odesłany na plac zborny „Sokoła” w Dębicy. Żonaty z Ludwiką z.d. Gałka, miał 2 synów: Tadeusza (ur. 1921) i Józefa (ur. 1923), Zmarł w 1923 r. w Zadusznikach.

Tak żyli ludzie we wsi Zaduszniki
Tak żyli ludzie