Informacja o pomniku

Pomnik w Przykopie, znajdujący się obok budynku szkolnego, powstał w 1928 r.. Jego fundatorami byli: Władysław Sajdak, kierownik szkoły w Przykopie, Józef Napieracz, Kazimierz Marmola oraz młodzież szkolna.
Na monumencie umieszczono napis:
“W 10-tą rocznicę odzyskania niepodległości 1918-1928”
W 1939 r., po wkroczeniu wojsk niemieckich na teren gminy, okupanci zestrzelili z pomnika orła symbolizującego wolne państwo polskie. Pierwotnie pomnik stał na środku placu. Po wojnie został przeniesiony na obecnie miejsce i odnowiony. Zamontowano na nim nową tablicę oraz orła w koronie.
Pomnik w Przykopie jest jedynym w powiecie mieleckim pomnikiem wzniesionym ku czci odzyskania niepodległości.

Zdjęcia – tak żyli ludzie
Andrzej Ruła

Andrzej Ruła – syn Józefa i Marianny z domu Kołek, urodzony 17.09.1895. Żona Ludwika z domu Madej (27.02.1893 – 28.07.1969). Miał 2 dzieci, po wojnie prowadził gospodarstwo rolne w Przykopie.
Żołnierz piechoty austro-węgierskiej, uczestnik bitwy pod Stohodem (7-10.07.1916 r.)

Dekret ustanowienia współopiekunem, 1898 r.